Mieszkania są dedykowane osobom, których nie stać na kredyt mieszkaniowy w banku i zakup nieruchomości na rynku komercyjnym, jednak są w stanie płacić czynsz. Docelowo najemcy, którzy są również partycypantami, po okresie 15 lat będą mogli zostać właścicielami.

Dla kogo będą przeznaczone mieszkania w SIM:

  • dla osób, które nie mają zdolności kredytowej ale mają zdolność czynszową;
  • dla osób, które mają zbyt wysokie dochody aby otrzymać lokal komunalny;
  • dla osób, które nie posiadają lokalu mieszkalnego w danej miejscowości;

Pierwszeństwo najmu będą miały osoby: 

  • wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27 września 2013r. O pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2019r. Poz. 1116);
  • starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o osobach starszych (Dz.U. poz. 1705) – tj. osoby, które ukończyły 60. rok życia.