• Możliwość zamieszkania w mieszkaniu SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu, umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji w wysokości do 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego;
  • atrakcyjne stawki czynszu, niższe niż na rynku komercyjnym;
  • dla najemców będących jednocześnie partycypantami, możliwość rozliczenia partycypacji w czynszu (tzw. „wakacje czynszowe”, dzięki którym najemca przez czas określony w umowie, a w przypadku emerytów – bezterminowo, będzie płacił nawet 20% niższy czynsz);
  • możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności