Wyróżniamy dwa rodzaje najmu:

1. Najem z opcją – jest to umowa najmu:

  • z czynszem normowanym,
  • z prawem nabycia własności mieszkania,
  • zawierana na okres 30 lat, z możliwością przeniesienia własności na najemcę po upływie 15 lat,

2. Najem bez opcji – jest to umowa najmu:

  • z czynszem normowanym,
  • bez prawa nabycia własności mieszkania,
  • zawierana na czas oznaczony, nie dłuższy niż 15 lat.

Przy czym, to najemca będzie decydował jaką umowę wybiera. Najemca z umową bez opcji, będzie miał możliwość przekształcenia w umowę z opcją w każdym momencie trwania umowy najmu. A jeżeli do upływu 15-letniego okresu trwania umowy zostało 6 miesięcy najemca będzie miał możliwość pierwokupu.