Kryteria pierwszeństwa stosuje się w przypadku, gdy liczba zainteresowanych najmem mieszkania będzie wyższa niż liczba budowanych mieszkań. Kryteria będą ustalane osobno dla każdej inwestycji, opisywane w ogłoszeniu o przetargu. Mogą być uzależnione np. od lokalizacji inwestycji w pobliżu szkoły, wielkości rodziny czy nieodpowiedniego dostępu do komunikacji publicznej dla osób niepełnosprawnych.

Katalog kryteriów pierwszeństwa:

 • osoba ubiegająca się o najem w przeszłości posiadała prawo własności do domu jednorodzinnego lub innego mieszkania lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lecz w skutek działania żywiołu lub katastrofy budowlanej utraciła ten dom lub mieszkanie,
 • osoba ubiegająca się o najem lub członek gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o najem jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości obejmującej budynek mieszkalny lub budynek o funkcji mieszanej, obejmującej funkcję mieszkaniową, która podlegała lub podlega wywłaszczeniu,
 • gospodarstwo domowe osiąga względnie niższe dochody,
 • członkiem gospodarstwa domowego jest co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne,
 • członkiem gospodarstwa domowego jest co najmniej jedno dziecko,
 • żaden członek gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o najem nie posiada oraz w przeszłości nie posiadał prawa własności do domu rodzinnego, innego mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, oraz nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden samodzielny lokal mieszkalny,
 • członek gospodarstwa domowego zmienia miejsce zamieszkania w celu podjęcia pracy lub nauki poza miejscem obecnego zamieszkania,
 • członek gospodarstwa domowego wcześniej złożył wniosek o zawarcie umowy najmu mieszkania w tej samej miejscowości, jednak nie zawarł umowy najmu z powodu większej liczby chętnych niż liczba dostępnych mieszkań,
 • członek gospodarstwa domowego ma status repatrianta,
 • osoba ubiegająca się o najem ukończyła 65 rok życia,
 • osoba ubiegająca się o najem jest niepełnosprawna,
 • osoba ubiegająca się o najem posiada Kartę Polaka.

Osoby nie objęte kryteriami pierwszeństwa nie są eliminowane przy przyznawaniu lokalu, jedynie czas oczekiwania może się wydłużyć przy dużej liczbie zainteresowanych.