Każda osoba fizyczna będzie mogła ubiegać się o najem mieszkania, niezależnie od sytuacji finansowej. Według ustawy nie ma limitu zarobków uprawniającego do skorzystania z najmu mieszkania. Dopiero gdy liczba zainteresowanych najmem w danej lokalizacji będzie wyższa niż liczba budowanych lokali, zostaną zastosowane kryteria pierwszeństwa, w tym przypadku osiąganie względnie niższego dochodu.