Wysokość czynszu będzie uzależniona od rodzaju najmu (najem z opcją lub bez) oraz lokalizacji inwestycji. Rada Ministrów, co roku do dnia 31 marca, będzie wydawała rozporządzenie określające wysokość czynszu dla 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Poza tym Krajowy Zasób Nieruchomości będzie nadzorował wysokość czynszu aby nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydawanych na podstawie ustawy.

Różnice w czynszu

Każdy najemca, niezależnie od rodzaju zawartej umowy będzie obowiązany do zapłaty:

  • czynszu normowanego,
  • opłaty eksploatacyjnej,
  • opłat niezależnych od operatora mieszkaniowego, czyli np.: energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków, śmieci.

Najemca, który wybrał opcję z możliwością dojścia do własności, będzie miał dodatkową opłatę dotyczącą ceny mieszkania płatną w comiesięcznych ratach.