Spółka zaprosiła biura architektoniczne do składania koncepcji dla gmin: Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój, Radlin, Wisła, Strumień.

Inwestycje przewidują realizację budynków w zabudowie wielorodzinnej. Powierzchnia użytkowa mieszkań od 40 do 64 m2. Część mieszkań przewiduje się z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Przewiduje się również urządzenie terenu zielonego wraz z placem zabaw oraz miejscem rekreacji dla mieszkańców.

Ilość przewidzianych mieszkań w każdej gminie:

  • Bielsko-Biała - 28,
  • Jastrzębie-Zdrój - 44,
  • Wisła - 39,
  • Strumień - 58,
  • Radlin 26. 

W sumie inwestycje przewidują wybudowanie 195 mieszkań.