Cele spółki

Podstawowym celem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy o SIM (Dz.U. z 1995r. Nr 133 poz. 654).

SIM może również:

1) nabywać lokale mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemieszkalne, w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne;

2) przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;

3) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki;

4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, które nie stanowią własności Spółki; 

5) sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części jego współwłasność;

6) prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu;

 Źródła finansowania SIM-u:

- preferencyjny kredyt udzielany SIM przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) do wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia (odsetki od tych kredytów wykupuje Skarb Państwa, dzięki temu BGK może zaoferować niższe oprocentowanie);

- wsparcie finansowe ze specjalnie powołanego Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla wszystkich gmin;

- grant ze środków Funduszu Dopłat do 35% kosztów przedsięwzięcia dla gminy która partycypuje w realizacji mieszkań przez SIM;

- otrzymanie gruntów od poszczególnych gmin będących wspólnikami spółki;

- partycypacji (wkładowi) najemców – maksymalnie 30%;

- wprowadzenie możliwości tworzenia przez KZN we współpracy z gminami SIM i przystępowania do istniejących TBS, poprzez obejmowanie w imieniu Skarbu Państwa udziałów w zamian za wnoszone do tych spółek grunty, na których budowane są mieszkania.

 Organy Spółki

 Wspólnicy:

 • Gmina (Miasto) Bielsko-Biała,
 • Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
 • Gmina (Miasto) Jastrzębie-Zdrój,
 • Gmina Kuźnia Raciborska,
 • Gmina Wisła,
 • Gmina Strumień,
 • Gmina (Miasto) Rydułtowy,
 • Gmina Knurów,
 • Miasto Radlin,
 • oraz Krajowy Zasób Nieruchomości. 

 

Rada Nadzorcza:

 • prof. Janusz Juraszek – przewodniczący,
 • Ernest Famulski - z-ca przewodniczącego,
 • Marcin Lisiński - sekretarz,
 • Beata Pańczuk,
 • Dominika Fojcik-Knura,
 • Dominika Tyrna,
 • Nina Leśko - Wolnik, 
 • prof. Ryszard Barcik, 
 • Bernard Labusek,
 • Sławomir Rozmarynowski, 
 • Jarosław Wasążnik,

 

 

 Prezes Zarządu - Ewa Kucypera