Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: 

„Szczegółowa koncepcja architektoniczno-budowlana przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego polegającego na budowie budynków wielorodzinnych w Rydułtowach przy ul. Adama Mickiewicza zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych  667/59, 638/37 obręb Rydułtowy Górne (numer zamówienia 2/III/2023)”

Załączniki do pobrania:

Rydułtowy Zaproszenie

Rydułtowy Załącznik nr 1

Rydułtowy Załącznik nr 2

Rydultowy Załącznik nr 3

Rydułtowy Załącznik nr 3 do Umowy