SIM Śląsk Południe sp. z o.o. udziela zamówień w trybie negocjacji z ogłoszeniem, zgodnie z art. 153 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. 

1. Numer postępowania: 1/ZP/2022

Data publikacji: 18.11.2022 rok

Data składania ofert: 19.12.2022 rok

Temat:  Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które mają być zlokalizowane w Kuźni Raciborskiej.

Szczegółowe informacje, dokumenty oraz składanie ofert: link

2. Numer postępowania: 2/ZP/2022

Data publikacji: 22.11.2022 rok

Data składania ofert: 20.12.2022 rok

Temat:  Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego, który ma być zlokalizowany w Bielsku-Białej. 

Szczegółowe informacje, dokumenty oraz składanie ofert: link

3.  Numer postępowania: 3/ZP/2022

Data publikacji: 22.11.2022 rok

Data składania ofert: 20.12.2022 rok

Temat: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które mają być zlokalizowane w Wiśle. 

Szczegółowe informacje, dokumenty oraz składanie ofert: link

4.  Numer postępowania: 4/ZP/2022

Data publikacji: 22.11.2022 rok

Data składania ofert: 21.12.2022 rok

Temat: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które mają być zlokalizowane w Radlinie.

Szczegółowe informacje, dokumenty oraz składanie ofert: link