Skip to content Skip to footer
Strona główna O nas

O nas

Strona główna O nas

O nas

O SPÓŁCE

SIM Śląsk Południe to Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, której celem jest realizacja inwestycji społecznego budownictwa czynszowego na zasadach określonych w ustawie o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

SIM Śląsk Południe współtworzą gminy położone na obszarze województwa śląskiego oraz Krajowy Zasób Nieruchomości.

Cel działalności jest zgodny z przepisami ustawy o SIM (Dz.U. z 1995r. Nr 133 poz. 654).

Mieszkań
0+

Nowoczesne budownictwo

Gmin
80

Współpraca dla dobra mieszkańców

CELE SPÓŁKI

Podstawowym celem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy o SIM (Dz.U. z 1995r. Nr 133 poz. 654).

SIM może również:

 1. Nabywać lokale mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemieszkalne, w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne;
 2. Przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
 3. Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki;
 4. Sprawować na podstawie umów zleceń zarząd nad nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, które nie stanowią własności Spółki; 
 5. Sprawować zarząd nad nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części jego współwłasność;

Źródła finansowania SIM-u:

 • preferencyjny kredyt udzielany SIM przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) do wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia (odsetki od tych kredytów wykupuje Skarb Państwa, dzięki temu BGK może zaoferować niższe oprocentowanie);
 • wsparcie finansowe ze specjalnie powołanego Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla wszystkich gmin;
 • grant ze środków Funduszu Dopłat do 35% kosztów przedsięwzięcia dla gminy, która partycypuje w realizacji mieszkań przez SIM;
 • otrzymanie gruntów od poszczególnych gmin będących wspólnikami spółki;
 • partycypacji (wkładowi) najemców – maksymalnie 30%;
 • wprowadzenie możliwości tworzenia przez KZN we współpracy z gminami SIM i przystępowania do istniejących TBS, poprzez obejmowanie w imieniu Skarbu Państwa udziałów w zamian za wnoszone do tych spółek grunty, na których budowane są mieszkania.

Źródła finansowania SIM-u:

 • preferencyjny kredyt udzielany SIM przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) do wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia (odsetki od tych kredytów wykupuje Skarb Państwa, dzięki temu BGK może zaoferować niższe oprocentowanie);
 • wsparcie finansowe ze specjalnie powołanego Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla wszystkich gmin;
 • grant ze środków Funduszu Dopłat do 35% kosztów przedsięwzięcia dla gminy która partycypuje w realizacji mieszkań przez SIM;
 • otrzymanie gruntów od poszczególnych gmin będących wspólnikami spółki;
 • partycypacji (wkładowi) najemców – maksymalnie 30%;
 • wprowadzenie możliwości tworzenia przez KZN we współpracy z gminami SIM i przystępowania do istniejących TBS, poprzez obejmowanie w imieniu Skarbu Państwa udziałów w zamian za wnoszone do tych spółek grunty, na których budowane są mieszkania.

Organy Spółki

Udziałowcy

Gmina (Miasto) Bielsko-Biała
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
Gmina (Miasto) Jastrzębie-Zdrój
Gmina Knurów
Gmina Kuźnia Raciborska
Miasto Radlin
Gmina (Miasto) Rydułtowy
Gmina Strumień
Gmina Wisła
Krajowy Zasób Nieruchomości

Rada Nadzorcza

 • Ernest Famulski
  zastępca przewodniczącego
 • Marcin Lisiński
 • Beata Pańczuk
 • Dominika Fojcik-Knura
 • Dominika Tyrna
 • Mariola Bolisęga
 • Nina Leśko – Wolnik
 • Sławomir Rozmarynowski
 • Jarosław Wasążnik
SIM Śląsk Południe

Nowoczesne budownictwo. Umiarkowany czynsz.

Skip to content